Privatumo politika Privatumo politika 

Gerbiame ir saugome kiekvieno VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ virtualioje edukacinėje mokymosi aplinkoje registruoto nario privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus duomenis internetiniu adresu: https://www.gamtosreindzeris.lt/.

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“. Mūsų biuro kontaktinius duomenis rasite: https://bef.lt/kontaktai/ 

 

Kaip VšĮ Baltijos aplinkos forumas renka ir naudoja asmens duomenis

BALTIJOS APLINKOS FORUMUI yra reikalingi asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais.

BALTIJOS APLINKOS FORUMAS renka asmens duomenis apie:

1. asmenys, kurie registruojasi BALTIJOS APLINKOS FORUMO edukacinėje virtualioje mokymosi aplinkoje sutinka elektroniniu paštu gauti siunčiamą mūsų informaciją. Registruojantis renkami šie duomenys:

a) Nepilnamečių asmenų (vaikų): vardas ir pavardė; el. pašto adresas; slapyvardis (vartotojo vardas); slaptažodis ir trumpas aprašymas apie besiregistruojantį narį.

b) Specialistų: vardas ir pavardė; el. pašto adresas; slapyvardis (vartotojo vardas); slaptažodis ir trumpas aprašymas apie besiregistruojantį narį; įstaiga, pareigos.

Registruodamiesi duodate sutikimą BALTIJOS APLINKOS FORUMUI rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad BALTIJOS APLINKOS FORUMAS pateiktų Jums prieigą prie mokymosi medžiagos ir užduočių virtualioje mokymosi aplinkoje.

2. virtualios edukacinės mokymosi aplinkos registruotus narius (žr. punktą SLAPUKAI);

 

Kam naudojame surinktus asmens duomenis?

Surenkamus duomenis naudojame:

1. tinkamam edukacinės informacijos pateikimui, sertifikatų generavimui bei ženkliukų suteikimui;

2. siekdami pagerinti virtualios edukacinės mokymosi aplinkos veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote.

 

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

(a) jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

(b) teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

(c) mūsų paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, renginių organizavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms).

 

Kaip saugome asmens duomenis?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Registruoto nario duomenis saugosime, tol, kol bus vykdoma edukacinė veikla tarp registruoto nario ir BALTIJOS APLINKOS FORUMAS virtualioje edukacinėje mokymosi aplinkoje. Pasibaigus šiam terminui (nariui pašalinus savo anketą, arba pateikus prašymą pašalinti jo asmens duomenis), duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti.

 

Kokios yra registruoto nario teisės?

Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

1. gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome;

2. kreiptis į BALTIJOS APLINKOS FORUMĄ su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą BALTIJOS APLINKOS FORUMUI rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikalingų veiksmų. Mums labai svarbu, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs;

3. kreiptis į BALTIJOS APLINKOS FORUMĄ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti aukščiau nurodytais tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia BALTIJOS APLINKOS FORUMAS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

 

Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@bef.lt, telefonais: +370 5 213 8155 arba adresu Kalvarijų g. 8-17, LT-09309 Vilnius.

 

Slapukai

Slapukai (angl. cookies) – Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų virtualios edukacinės aplinkos naudotojų, taigi užtikrina malonesnę virtualios edukacinės aplinkos naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti virtualią edukacinę aplinką.

Virtualioje edukacinėje aplinkoje naudoji toliau apibūdinami slapukus:

  1. (a) Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti virtualios mokymosi aplinkos veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi virtualia mokymosi aplinka.
  2. (b) Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia BALTIJOS APLINKOS FORUMAS atpažinti ir suskaičiuoti mokymosi platformos lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mokymosi platformą ja naudodamiesi. Tai padeda BALTIJOS APLINKOS FORUMAS pagerinti virtualios edukacinės aplinkos veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra virtualios edukacinės aplinkos ir pačios internetinės svetainės naudotojų sutikimas. Šis sutikimas yra duodamas registruojantis virtualioje edukacinėje platformoje.
  3. (c) Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Virtualią mokymosi platformą. Tai leidžia BALTIJOS APLINKOS FORUMAS pateikti pagal Klientų poreikius, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

 

Naudojamų slapukų duomenys

PAVADINIMAS APRAŠYMAS
CKFINDER_PATH Vartotojo numatytoji ckeditor failų įkelimo direktorija
PHPSESSID Vartotojo php sesijos ID
__CFDUID Amcharts įskiepio saugos ID leidžianti prieiti prie amcharts sekančius kartus greičiau
__UTMA Amcharts analitikos sekimo ID
__UTMZ Amcharts analitikos svetainės pasiekimo būdo ID
_GA Šį slapuką naudoja „Google Analytics”, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje
_GAT Šie slapukai naudojami „Google Analytics” statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.
COOKIE-SAVE-SELECT Slapukas, nurodantis, rodyti ar ne sutikimo su slapukais langą (pagal nutylėjimą – rodo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip išjungti slapukus?

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

 

Baigiamosios nuostatos

Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.

Šioms privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.