Metodinė medžiagaŠioje skiltyje mokytojai ir gamtamokslio švietimo specialistai gali rasti metodinę medžiagą – parengtus pamokų gamtoje aprašymus. Juose pateikiami ne tik siūlomi pamokų aprašymai, bet ir išskiriami pamokai reikalingi reikmenys, užsiėmimų metu ugdomi gebėjimai, kita naudinga informacija. Pamokos gamtoje dažnai gali būti tarpdisciplininės – apjungiančios gamtamokslį pažinimą su menais, matematika, lietuvių kalba ir kitomis disciplinomis. Jei turite savo informacinės medžiagos, kuri galėtų būti dedama šiose skiltyje, susisiekite bendrauk@gamtosreindzeris.lt.

Integruota pamoka „Griežlė ir jos namai“ apie griežlę, pievų svarbą ir gamtotvarką

Pasiūlykite vaikams tapti griežlėmis, išmokti joms būdingo elgesio, savo kailiu patirti su kokiais iššūkiais susiduria griežlių mažyliai. Žaisdami smagų žaidimą jie mokysis suprasti, kam reikalinga gamtotvarka, kodėl svarbu palaikyti pievas ir kaip tai padaryti. Pamokoje kalbama apie tai, kodėl ne visada gamtą reikia leisti atsikurti pačiai. Kai kurios ekosistemos pavyzdžiui, pievos, be žmogaus įsikišimo Lietuvoje tiesiog išnyktų.

Pilnai parengta integruota pasaulio pažinimo pamoka, kurios integraciją pasirinkti galite patys. Pasaulio pažinimą / biologiją / geografiją galima pasirinktinai integruoti su:

  • Matematika
  • Lietuvių k.
  • Anglų k.
  • Daile
  • Etika
Skaityti

Integruota pamoka apie išskirtinį retą paukštį – meldinę nendrinukę

Tikslas – susipažinti su retu paukščiu meldine nendrinuke ir išskirtine jo apsauga.

Pilnai parengta integruota pasaulio pažinimo pamoka, kurios integraciją pasirinkti galite patys. Pasaulio pažinimą / biologiją / geografiją galima pasirinktinai integruoti su:

  • Matematika
  • Lietuvių k.
  • Daile
  • Muzika
Skaityti

Trijų juslių pažintis su medžiais

Tikslas – naudojant tris jusles susipažinti su skirtingomis medžių rūšimis.

Skaityti

Mokslinė iliustracija: grybai

Tikslas – pažinti grybus, sukurti mokslines grybų iliustracijas.

Skaityti

Vabzdžių medžiotojas

Tikslas – rasti kuo daugiau vabzdžių per tam tikrą laiką skirtingose aplinkose, mokytis juos atpažinti.

Skaityti

Reindžerio slėptuvė

Tikslas – pasistatyti reindžerio slėptuvę gamtoje iš natūralių medžiagų, mokytis konstruoti, pažinti gamtą.

Skaityti

Pievos dienoraštis

Tikslas – stebėti kintančią pievos augaliją bei gyvūniją šiltojo sezono metu.

Skaityti

Europos gamtos apsaugos priemonių rinkinys

Priemonių rinkinys pedagogams, dirbantiems su 13-16 metų amžiaus moksleiviais (7- 10 klasės). Rinkinys padeda pasiruošti įdomioms pamokoms apie Europos gamtą ir jos išsaugojimą.

Skaityti

(Ne)patogi gamta: kurmis

Tikslas – paskatinti vaikus pagalvoti apie žmogaus ir gyvūnų santykį. Filmukas, proto mankšta, testas ir dar daugiau – šioje pamokoje.

Skaityti