Taisyklėsjaunieji gamtos reindžeriai tyrinėja žemėlapį ir švyturius

Jaunųjų gamtos reindžerių platforma skirta vaikams mokytis pažinti gamtą. 

Tai daryti kviečiame smagiai – spendžiant užduotis, žaidžiant žaidimus, atliekant eksperimentus. Už kiekvieną užduotį vaikas gauna specialius ženkliukus, juos kaupdamas pereina į kitą reindžerio lygį. Plačiau – skiltyje „Apie platformą“.

 

Nemokamas edukacinis turinys vaikams, tėvams, mokytojams

Visas turinys platformoje nemokamas!

Be užduočių ir žaidimų čia taip pat galima rasti kitokios edukacinės medžiagos apie gamtą, skirtos vaikams – filmukų, leidinių. Yra atskira skiltis, ką su vaikais veikti gamtoje įvairiais metų laikais, gamtos kalendorius kviečia į tyrinėjimus kiekvieną mėnesį.

Taip pat pateikiame ir specializuotą informaciją mokytojams bei edukatoriams – metodinę medžiagą pamokoms apie gamtą ir gamtoje. Dalis jų turi ir tarpdisciplininių elementų. Specialistai gali jungtis prie vidinės platformos sistemos ir kurti savo užduotis bei žaidimus pamokoms, netradiciniams namų darbams ar testams. Vidinėje sistemoje galėsite stebėti savo sukurtų užduočių statistiką, atsispausdinti sertifikatą, parodantį jūsų indėlį platformoje.

 

Meldinė nendrinukė piešta

Užduotis galima spręsti neprisijungus

Užduotis galite spręsti neprisijungę prie platformos, tačiau tokiu atveju jokia informacija apie išspręstas užduotis ar kitą jūsų veiklą nebus išsaugota. Prisijungę prie platformos jūs:

 • Gausite pasiektą reindžerio lygį patvirtinantį sertifikatą (-us);
 • Matysite visą informaciją apie atliktas, jus sudominusias užduotis;
 • Galėsite užduoti klausimus užduotis kūrusiems specialistams.

Užduotys namuose ir gamtoje

Dalį užduočių vaikai galės atlikti namuose, tačiau kita dalis kvies juos eiti į gamtą , ją tyrinėti. Keliaukite kartu ir turėkite smagių šeimos nuotykių. Jums nieko papildomai ruoštis nereikės, veiklos pilnai aprašytos platformoje. 

Užduočių tipai

Platformoje galima spręsti ir kurti kelių tipų užduotis:

 • Aktyvių zonų užduotis. Paveiksle reikės rasti tam tikrus elementus, juos paspausti.
 • Kryžiažodis.
 • Įvairiausio tipo testai – su vienu ar keliais teisingais atsakymais, su garso ar video failais, su atvirais atsakymais ar failų įkėlimu.

Reindžerių lygiai:

 1. Jaunesniuoju gamtos reindžeriu tampama išsprendus pirmąją užduotį.
 2. Patyrusio gamtos reindžerio statusas suteikiamas įvykdžius 20 užduočių.
 3. Vyriausiojo gamtos reindžerio vardą užsitarnauja vaikas, atlikęs 50 užduočių.

 

Reindžeris gali palyginti savo užimamą poziciją su kitų reindžerių pozicijomis puslapyje „Pasiekimų lenta”.

 

Ženkliukų reikšmės ir dovanėlės

Už kiekvienos užduoties teisingą atlikimą vaikas gauna specialų ženkliuką. Visus gautus ženkliukus jis gali peržiūrėti savo profilyje.  Ženkliukų reikšmės:

 • Ženkliuko forma reiškia užduoties sudėtingumo lygį. Apskritimas – lengva užduotis, šešiakampis – vidutinė, kvadratas – sunki.
 • Ženkliuko spalva reiškia saugomą teritoriją, apie kurią kalbama užduotyje. Kai užduotys yra bendros kelioms ar visoms saugomoms teritorijoms, teritorija nepriskiriama (ženkliuko spalva – pilka). Iš viso yra 37 spalvos (5 nacionaliniai parkai, 30 regioninių parkų, rezervatas ir nepriskirta teritorija).
 • Simbolis ženkliuko viduryje reiškia užduoties temą. Iš viso yra 14 temų.

Užduoties kūrėjas už užduotį taip pat gali skirti ir specialią dovanėlę. Užduotys, kurioms skiriamos dovanėlės, žymimos specialiu dovanos ženklu. Apie dovanos atsiėmimą vaikas informuojamas atskirai.

 

Užduotys ir jų įvertinimas

Dalis užduočių yra automatinės – išsprendus užduotį iškart sužinoma, ar ji atlikta teisingai.

Daliai užduočių įvertinti reikalingas užduotį kūrusio specialisto dėmesys, todėl atsakymo, ar ji buvo atlikta teisingai, gali reikėti šiek tiek palaukti.

Pagalba atlikti užduotį

Daugelis užduočių turi „Greitąją pagalbą“ – skiltį, kurioje pateikiama informacija, padedanti įveikti užduotį. Vaikas taip pat gali tiesiogiai susisiekti su užduotį kūrusiu specialistu, pasikonsultuoti. Tam skirtas mygtukas „klausti“.

Pakviesti draugą

Jei vaikas randa įdomią užduotį, jis gali ją ne tik įtraukti į įdomių užduočių sąrašą, bet ir pakviesti platformoje prisiregistravusį draugą užduotį vykdyti.

Mygtukų paaiškinimas reindžerių platformoje

Sėkmingai užduotį atlikęs vaikas prašomas įvertinti, ar užduotis jam patiko. Žalio veidelio simbolis reiškia, kad užduotis patiko, oranžinio veidelio – nepatiko. Greta esantys skaičiai rodo tokių atsiliepimų kiekį.

 

Užtikrinkime saugumą ir leiskime gamtai skleistis

Daugelis užduočių kviečia vaikus keliauti į gamtą. Tėvų ar vaikus lydinčių asmenų prašome pasirūpinti, kad jie gamtoje elgtųsi saugiai, visada informuotų suaugusiuosius, kur keliauja. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad vaikai saugotų gamtą, užduotims atlikti naudotų negyvas gamtos dalis (nukritusias šakas, lapus, akmenukus ir pan.).

Pranešimų valdymas

Prisiregistravus platformoje, jūs automatiškai sutinkate gauti automatinius pranešimus apie platformoje vykdomas užduotis, susirašinėjimus ir pan. Šių pranešimų jūs galite atsisakyti savo profilyje esančioje skiltyje „Pranešimų nustatymai“.

Jaunojo gamtos reindžerio profilis - pranešimų valdymas

Duomenų apsauga ir saugumas

Platformoje renkami duomenys apie vaikus yra griežtai saugomi ir neprieinami trečiosioms šalims. Platformos naudotojams matomas tik registruoto vaiko slapyvardis ir paties įvedama informacija. El. paštas ir vardas bei pavardė naudojama tik sistemos funkcionalumui užtikrinti. Prie sistemos prisijungdamas specialistas įveda tiek informacijos apie save, kiek nori, kad būtų skelbiama viešai.

Siekiant užtikrinti vaikų saugumą ir privatumą, vaikų į platformą keliamos nuotraukos viešai nematomos (jas mato tik konkrečią užduotį kūręs specialistas), profilio paveikslėlis pasirenkamas iš paveikslėlių sąrašo. Bendravimas platformoje galimas tik tarp vaiko ir specialisto vaikui pirmam uždavus klausimą apie konkrečią užduotį. Visus užduotis kuriančius specialistus galite matyti skiltyje „Specialistai”. Juos tvirtina sistemos administratorius. Pastebėjus duomenų apsaugos, saugumo pažeidimus ar kitą įtartiną veiklą, prašome pranešti sistemos administratoriui bendrauk@gamtosreindzeriai.lt.