Užduotis11-14
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Lengva
Sukurta
2020-03-26

Specialistas:

Lolita Salienė

Tema:

Augalai

Teritorija:

Nepriskirta

Užduotis

Herbas – svarbus gyvenvietės tapatybės simbolis. Herbe įamžintas augalas pristato vietovę ir yra jai labai svarbus. Šioje užduotyje kiekviename klausime pateiktas kokios nors gyvenvietės herbas. Jums reikės atsakyti, koks tai augalas.


? Greita pagalba ? Leisk gamtai skleistis ? Saugumas pirmiausia


Aleksandrijos, Skuodo rajone, ir Leipalingio, Druskininkų savivaldybės miestelio, herbuose puikuojasi tas pats medis. Koks augalas įamžintas Aleksandrijos ir Leipalingio herbuose?
Lentvario miesto herbe įamžinti trys auksiniai lapai. Šio augalo lapas puošia ir Kanados valstybės vėliavą. Kokio augalo šie lapai?  
Linksmakalnio, esančio Prienų rajone, herbe puikuojasi į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas augalas, dar vadinamas lietuviškąja orchidėja. Koks?
Nemunaičio, esančio Alytaus rajone, herbe vaizduojamas visos Lietuvos globėjas karalaitis šventasis Kazimieras. Rankose jis laiko augalą, kuris yra tradicinis šv. Kazimiero ikonografijoje. Kokį augalą jis laiko rankose?  
Paberžė-senas Musės upės aukštupyje įsikūręs miestelis. Jo herbe matome tris augalo, nuo kurio ir kilo miestelio pavadinimas, lapus. Koks tai augalas?
Prienų rajone esančio Pakuonio prieigose auga didžiuliai seni sodai. Juose auginami medžiai puošia ir miestelio herbą. Koks medis yra Pakuonio herbe?
Iš Pasvalio herbo į mus rūsčiai žvelgiančio juodo jaučio ragus apraizgęs su sena Pasvalio tradicija susijęs augalas. Koks tai augalas?
Dūkšto herbe raudona valtelė plukdo žalią augalą. Kokį?
Ežerėlis - miestelis Kauno rajone, garsus savo durpynais. Jo herbe - trys augalo, mėgstančio rūgščią dirvą, pelkėtas vietas, durpynus, kekės. Koks tai augalas?
Gaižaičių kaimas įsikūręs netoli Žagarės regioninio parko. Jo herbe - augalas, garsinantis Žagarės kraštą. Koks?
Koks vijoklinis augalas apraizgęs Kauno rajone esančių Rokų, garsėjusių plytine, raudonų plytų stulpą?
Varėnos herbe įamžinta ne tik bitininkystės tradicijas atspindinti bitė, bet ir šeši kraštui būdingo augalo žiedeliai. Kokio augalo?
Skaistgirio herbe esantys penki vieno augalo lapai simbolizuoja kadaise vietovėje plytėjusią girią. Šio augalo vardu vadinosi ir vienas iš Eglės, žalčių karalienės, sūnų. Koks tai augalas?
Upynos herbe - kiekvienam lietuviui brangus augalas, simbolizuojantis ilgaamžiškumą, tvirtybę ir išmintį. Koks tai augalas?
Anykščių rajone esančio Traupio miestelio herbe - į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas augalas, vienas rečiausių sporinių induočių. Koks tai augalas?
Šalia Kauno rajono gyvenvietės Piliuonos Kauno marių šlaite plyti unikalus slėnis, botaninis draustinis. Tai didžiausia šio Piliuonos herbe įamžinto augalo augimvietė Lietuvoje. Koks tai augalas?
Domeikavos herbe vaizduojamas augalas susijęs su seniūnijos ribose buvusia Rožių apylinke. Šis augalas kančios, pasiaukojimo ir prisikėlimo simbolis, dažnai jo vainikas matomas ir ant Nukryžiuotojo galvos. Koks tai augalas?
Lolita Salienė