Užduotis11-14
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Vidutinė
Sukurta
2020-03-30

Specialistas:

Kristina Simonaitytė

Tema:

Bendroji gamtosauga / procesai

Teritorija:

Nepriskirta

Užduotis

Gamta mums teikia įvairių naudų – tai grynas oras, vanduo, grybai ir uogos renkamos miške, taip pat apsauga nuo potvynių, augalų apdulkinimas, rekreacija gamtoje, įkvėpimas, edukacija ir t.t. Kartu šios naudos mokslininkų yra vadinamos „ekosisteminėmis paslaugomis“.

Skirtingos ekosistemos (miškas, pieva, upė, ežeras, pelkė ir kt.) gali teikti skirtingas naudas. Pavyzdžiui, pelkė atlieka svarbų vaidmenį sugeriant ir sulaikant vandenį, lėtai jį išleidžiant (panašiai kaip kempinė), taip išvengiant didelių potvynių. Tuo tarpu miško ekosistemos labai gerai sugeria didelius kiekius šiltnamio efektą sukeliančių dujų – anglies dioksido (taip pat kovojant su klimato kaita svarbios yra pelkės, vandenynai, į save taip pat sugeriantys daug CO2).

Kai kurios iš šių naudų mums yra akivaizdžios – grybauti vykstame į mišką, baidarėmis plaukiame upėje. Kitas naudas įvertinti yra gerokai sudėtingiau, ne visada jas atpažįstame. Pasaulyje, įskaitant Lietuvoje, dėl įvairių žmogaus veiklų sparčiai nykstant biologinei įvairovei (augalams, gyvūnams ir kitiems organizmams), taip pat nyksta ir jų sukuriamos naudos. Pagalvok, ką galėtume padaryti, kad šias naudas išsaugotume.


? Greita pagalba


Kokias naudas mums teikia miškai?  
Kokias naudas mums teikia pelkės ir kitos šlapynės?  
Kokias naudas mums teikia miesto parkai, sodai, žaliosios zonos?  
Statybininkai, ruošdami teritoriją statyboms, iš sklypo pašalina visą augmeniją ir palieka atvirą dirvą. Kas dėl to gali nutikti?  
Vietoje inžinerinių vandens valymo įrenginių, miestas nusprendė įrengti dirbtinę pelkę. Kokias dar papildomas naudas mieste ši pelkė sukurs, kurių negalėtų teikti tradiciniai vandens valymo įrenginiai?  
Kas gali teikti gamtines naudas (ekosistemines paslaugas) mums?  
Kokias naudas mums teikia bitės?  
Kokio tipo naudas mums teikia Stelmužės ąžuolas?
Salpa – upės slėnio dalis, apsemiama per potvynius ir poplūdžius. Kokiomis priemonėmis galime užtikrinti, jog salpos natūraliai apsaugos mus nuo staigių potvynių ir poplūdžių?  
Kuri iš aprašytų situacijų gali sutrikdyti ekosistemos gamtinių naudų teikimą?  
Kristina Simonaitytė