Užduotis6-10
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Lengva
Sukurta
2024-02-19

Specialistas:

Birutė Stukė

Tema:

Pelkės

Teritorija:

Nepriskirta

Užduotis

Kodėl svarbu ganyti gyvulius pelkėse?
  • Stambieji žolėdžiai nuėda krūmų šakas ir jaunus ūglius, todėl krūmai nustoja plisti.
  • Taip pat susidaro įvairūs plotai su žema ir aukšta žole. Dėl to šiose vietose pradeda augti tam tikri augalai, kuriasi pelkių buveinės. Jos yra palankios pievose įsikurti įvairiems retiems smulkiesiems gyvūnams, paukščiams.
  • Jei pievos šienaujamos su traktoriais, dalis vabzdžių ir gyvūnų nespėja pabėgti, o kai žolę nuėda gyvuliai, gyviai spėja pasislėpti.
  • Ganomose pievose augalai spėja subrandinti sėklas ir jas išbarsrtyti, kad kitais metais vėl sudygtų.
  • Nenuėstos žolės kupstai bei galvijų mėšlas yra geri vabzdžių „namai”. 


? Greita pagalba


Ar teisingas teiginys: „Ganant gyvulius teritorija apsaugoma nuo užžėlimo, taip palaikant biologinę įvairovę“?

 
Ar teisingas teiginys: „Gyvulių ganymas prisideda prie medžių išsaugojimo“?
Ar teisingas teiginys: „Ganant gyvulius pievų gyviai turi daugiau galimybių išgyventi“?
Ar teisingas teiginys: „Ganant gyvulius suteikiama galimybė augalams subrandinti sėklas“?
Ar teisingas teiginys: „Gyvulių mėšlas, nenuėstos žolės kupstai tampa svarbia buveine vabzdžiams“?
Ar teisingas teiginys: „Gyvuliai leidžia plisti krūmams“?
Ar teisingas teiginys: „Ganant gyvulius, teritorijoje lengviau auga karklai, nendrės“?
Birutė Stukė