Užduotis6-10
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Vidutinė
Sukurta
2020-07-17

Specialistas:

Rita Grinienė

Tema:

Paukščiai

Teritorija:

Nepriskirta

Užduotis

Pastaruoju metu girdima daug žinių apie labai retą paukštį – meldinę nendrinukę – ir pastangas šią rūšį išsaugoti. Daug žmonių giriasi matę šį giesmininką ir stebisi, kam ją saugoti, jei jų pilnos paežerės, nendrynai prie upių. Iš tiesų ten žmonės sutinka kitą rūšį, meldinės nendrinukės pusseserę – ežerinę nendrinukę. Tai – labai panašus paukštelis, labai dažnas, galintis gyventi praktiškai bet kokio vandens telkinio pakrantėje. Tuo tarpu meldinė nendrinukė labai išranki savo namams – ji renkasi retai kur pasitaikančius didelio ploto atvirus viksvynus.

Reikia nemažai patirties, kad lengvai pavyktų šias rūšis atpažinti gamtoje. Visgi, galbūt tau pavyks išmokti atpažinti keletą bruožų, kad gamtoje būtų lengviau?

Pirmiausia atpažinti padeda paukščio namai. Kur paukštį sutikai? Jei nendryne, kokioj nors pakrantėj – ežerinė. Jei tai – didelio ploto viksvynas (žemapelkė, ar užliejama pieva) gali būti tiek meldinė, tiek ežerinė. Kol kas meldinės nendrinukės gyvena tik Šilutės, Klaipėdos, Alytaus savivaldybėse (Nemuno deltoje, pamaryje ir Žuvinto biosferos rezervate).

Viksvynas - meldinės nendrinukės buveinė. Čia taip pat gali gyventi mažiau išranki ežerinė nendrinukė.

Viksvynas – meldinės nendrinukės buveinė. Čia taip pat gali gyventi mažiau išranki ežerinė nendrinukė.

Ežero pakrantė. Meldinė nendrinukė čia gyventi negali. Tačiau čia tikrai gali sutikti ežerinę nendrinukę.

Ežero pakrantė. Meldinė nendrinukė čia gyventi negali. Tačiau čia tikrai gali sutikti ežerinę nendrinukę.

Meldinę nendrinukę atpažinti padeda viršugalvyje esantis šviesus brūkšnys. Taip pat – juodi brūkšniukai, kuriais išmarginta meldinės krūtinė bei šonai. Ežerinė tokių neturi.

Tavo ausys taip pat gali padėti! Meldinės nendrinukės giesmė kur kas papratesnė, neturinti tiek variacijų kaip ežerinės.

Meldinės nendrinukės giesmė 

Ežerinės nendrinukės giesmė


? Greita pagalba


Kuri čia nendrinukė?  
Rita Grinienė