Užduotis11-14
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Sunki
Sukurta
2020-04-24

Specialistas:

Aldas Jacas

Tema:

Kraštovaizdis

Teritorija:

Kurtuvėnų regioninis parkas

Užduotis

Pagal duotas užuominas išspręsk kryžiažodį apie Kurtuvėnų regioniniame parke vyraujančias reljefo formas.


? Greita pagalba


Kryžiažodžio klausimai

  1. Ilga nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, siaura nuo kelių metrų iki kelių kelių kilometrų kalva, sudaryta iš smėlio ir žvyro. Susidaro iš nuogulų, kurios klostosi ledynų viduje, vandens tirpsmo tėkmių vagose. Šios sausumos paviršiaus formos driekiasi iš Kurtuvėnų šiaurės rytų į pietvakarius link Targauskių kaimo.
  2. Nedidelė apskrita, ovali arba pailga lėkštų šlaitų, neryškia papėde Žemės paviršiaus pakiluma. Šių formų gausu tiek Kurtuvėnų regioniniame parke tiek beveik visoje Lietuvos teritorijoje.
  3. Nedidelis sausas slėnis ar slėnis su laikinais vandens srautais, kurio šlaitai padengti velėna, gali būti apaugę krūmais ar medžiais. Kurtuvėnų regioniniame parke ši forma yra netoli Badauskių kaimo iš kur ir kilęs šios formos pavadinimas.
  4. Apskrita kalva iš smėlio, žvyro ir riedulių, susidariusi dėl ledynų tirpsmo vandenų susikaupimo. Šių formų sąnašos nusėdo sutirpus dideliems negyvo ledo luistams. Kurtuvėnų regioniniame parke esanti Karalių kalva iš tikro yra ši reljefo forma.
  5. Reljefo forma, kurią sudaro žemės paviršiumi tekėjusi vandens tėkmė ir paviršiuje palikusi V arba U formos pailgus reljefo pažemėjimus. V formos pažemėjimą dažniausiai suformuoja šios formos dugnu tekanti upė, o U formos pažemėjimai dažniausi teritorijose, kurias dengė ledynas.
  6. Reljefo forma, grunte laikinų vandens srautų išgraužtas gilus griovys su stačiais neapaugusiais šlaitais. Griovų formavimasis yra erozijos padarinys.
  7. Upių slėniams, ežerų, jūrų ir vandenynų pakrantėms būdinga reljefo forma. Upių slėniuose šios formos yra plokščios arba į upės vagos pusę palinkusios aikštelės, kurias iš apačios ir viršaus riboja pakopos.
  8. Pailgas, gilus Žemės paviršiaus pažemėjimas, kurio dugnas žemėja viena arba abiem kryptimis. Būna įsiterpęs tarp kalnagūbrių, kalvagūbrių arba susidaręs lygumose, atviras viename arba abiejuose galuose. Formą galima rasti Kurtuvėnų regioniniame parke į rytus nuo Kurtuvėnų miestelio, netoli Dirvonų kaimo.
  9. Vieta, kur požeminis vanduo natūraliai trykšta iš po žemės paviršiaus. Dar vadinama verdene (tautosakoje: „kur vanduo verda su burbulu iš žemės, vadinas verdenė“). Kurtuvėnų regioniniame parke šis reiškinys yra didžiausias pagal užimamą plotą.
  10. Ledynų tirpsmo srautų tekėjimo vieta. Šios formos dugnu tekėjo senovinė prieledyninė Dubysos upė.

Kryžiažodis

6
3
4
9
7
2
10
8 1 5
Aldas Jacas