Užduotis11-14
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Lengva
Sukurta
2018-10-31

Specialistas:

Rita Grinienė

Tema:

Paukščiai

Teritorija:

Nepriskirta

Užduotis

Perskaityk knygelę „Meldinė nendrinukė: mažasis vadovas vaikams“ ir išspręsk kryžiažodį.


? Greita pagalba ? Leisk gamtai skleistis


Kryžiažodžio klausimai

  1. Kokį mėnesį meldinės nendrinukės grįžta į Lietuvą?
  2. Kokia nendrinukė yra artimiausia meldinės nendrinukės giminaitė?
  3. Kur žiemoja meldinės nendrinukės?
  4. Kurį mėnesį šienauti gali pradėti ūkininkas, savo pievoje globojantis meldines nendrinukes?
  5. Koks gyvūnas kelia didžiausią pavojų meldinių nendrinukių jaunikliams?
  6. Kokiam paukščių būriui priklauso meldinė nendrinukė, taip pat – zylės, kreždės, strazdai?
  7. Skiriamasis meldinės nendrinukės bruožas – šviesus dryžis ……… (kurioje vietoje)

Kryžiažodis

3
2
1
5 6
7
4
Rita Grinienė