Užduotis11-14
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Vidutinė
Sukurta
2020-04-22

Specialistas:

Antanas Balvočius

Tema:

Bendroji gamtosauga / procesai

Teritorija:

Nepriskirta

Užduotis

Palyginkime du žemelapių fragmentus. Pirmajame žemėlapyje pavaizduotas Zarasų miesto fragmentas (http://www.maps.lt; 2020-05-09), antrajame – šalia Šilutės esančio Lapynų miško fragmentas (https://kadastras.amvmt.lt; 2020-05-09). Mieste yra gatvės. Juose namai – su numeriais. Pagal gatvės kryptį, žiūr. 1.Pav., dešinėje gatvės pusėje esantiems adresų objektams suteikiami nelyginiai numeriai, o esantiems kairėje pusėje – lyginiai. Tai negalioja miesto aikštėms ir vienpusėms gatvėms, kur namams numeriai suteikiami iš eilės. Antrajame žemėlapyje matome miško kvartalines linijas, sunumeruotus kvartalus, miško aikštes ir aikšteles (šviesi spalva). Matome, kad abu žemėlapiai gan panašūs. Kartais sakoma, kad miško gatvės, tai – jų kvartalinės linijos. Apie miško kvartalus ir kvartalines linijas sužinosite daugiau atlikdami šią užduotį.

1.Pav. Zarasų miesto žemėlapio fragmentas

Šalia Šilutės esančio Lapynų miško žemėlapio fragmentas
2.Pav. Šalia Šilutės esančio Lapynų miško žemėlapio fragmentas

 


? Greita pagalba ? Leisk gamtai skleistis ? Saugumas pirmiausia


Pasaulio kryptys

1. pav. pateiktas Gražutės miško, esančio Zarasų rajone, žemėlapio fragmentas. Jame matome keletą ežerų, miško keliukų, o tie keturkampiai su numeriais – tai miško kvartalai. Miško kvartalas – paprastai keturkampis, vientisas, miško masyvo pastovaus geometrinio skaidymo elementas, turintis savo nuolatinį numerį. Kvartalus vieną nuo kito skiria iškirstos 4-6 metrų pločio kvartalinės proskynos – linijos arba aiškiai matomos natūralios ribos (keliai, upės, grioviai, ežerų krantai ir kt.).  Natūralios kvartalų ribos (linijos) panaudojamos gan retai. Nedideli miško masyvai gali sudaryti atskirus kvartalus arba būti sujungti į vieną kvartalą. Pagrindinės pasaulio kryptys žemėlapiuose nustatomos taip – žemėlapių viršuje yra šiaurė, apačioje – pietūs, kairėje – vakarai, dešinėje – rytai.  Kartais žemėlapyje, ypač senoviniame, kamputyje arba net pačiame viduryje būna atspausdinta pasaulio krypčių žvaigždė, kuri dažnai vadinama kompaso rože, žiūr. 2. Pav. Kompaso rožė buna sudaryta iš 4-ių pagrindinių pasaulio krypčių - šiaurė, pietūs, vakarai, rytai (žymima eilės tvarka – Š, P, V, R),  8 krypčių, kai prie pagrindinių krypčių pateikiamos tarpinės kryptys – šiaurės vakarai, šiaurės rytai, pietvakariai, pietryčiai (žymima eilės tvarka - ŠV, ŠR, PV, PR). Dar būna 16-os ir 32-ų pasaulio krypčių kompaso rožės. Pasinaudoję abiem prie užduoties esančiais paveiksliukais, įrašykite, kurioje žemėlapio vietoje pagal kompaso rožę yra paminėti objektai. Atsakymą rašykite didžiosiomis raidėmis. Pavyzdžiui, žemėlapyje esantis 114-as miško kvartalas (kv.), yra pietvakariuose – todėl įrašyti reikėtų PV. Sėkmės!
1.Pav. Gražutės miško, esančio Zarasų rajone, žemėlapio fragmentas (https://kadastras.amvmt.lt; 2020-05-09)
2.Pav. Aštuonių Pasaulio krypčių kompaso rožių pavyzdžiai - lietuviška ir tarptautinė.
 
Antanas Balvočius