Užduotis11-14
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Lengva
Sukurta
2018-10-31

Specialistas:

Rita Grinienė

Tema:

Paukščiai

Teritorija:

Nepriskirta

Užduotis

Dinozaurai – paukščių pirmtakai. Įsižiurėk į gyvūnų kūno dalis.


? Greita pagalba


Sudėliok paukščių protėvius nuo anksčiausio iki moderniausio.
Atsakyme surašyk raides tokia tvarka, kad jos nurodytų paukščių protėvius nuo anksčiausio iki moderniausio. Atsakymą įvesk mažosiomis raidėmis be jokių skyrybos ženklų pvz., efgh.
Rita Grinienė