Užduotis6-10
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Vidutinė
Sukurta
2023-12-18

Specialistas:

Birutė Stukė

Tema:

Pelkės

Teritorija:

Nepriskirta

Užduotis

Pelkių aplinka yra specifinė, todėl vos kelios gyvūnų grupės yra prisitaikiusios čia nuolat gyventi.

Pelkėse glaudžiasi įvairios vabzdžių grupės: žirgeliai, vabalai, plėviasparniai ir, žinoma, dvisparniai: uodai, mašalai, gyliai.

Pelkėse galima aptikti paprastųjų angių, gyvavedžių driežų.

Dauguma paukščių, būdingų pelkėms, yra tilvikiniai: perkūno oželiai, stulgys, griciukas, raudonkojis tilvikas ir kiti. Labai ištikimos pelkėms yra plėšriosios medšarkės, tarpinėse pelkėse mėgsta perėti geltongalvės kielės, pilkosios gervės. Žemapelkiniuose viksvynuose peri meldinė nendrinukė. Taip pat pelkėse peri švygžda, vandeninės vištelės, didysis baublys.

Iš stambių žvėrių pelkes mėgsta briedžiai, žiemą galima aptikti jų nuskabytas pušų šakeles, sniege išmintus takus.


? Greita pagalba

Tu jau atlikai šią užduotį

Birutė Stukė