Užduotis6-10
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Lengva
Sukurta
2020-04-28

Specialistas:

Toma Vilė

Tema:

Kraštovaizdis

Teritorija:

Žemaitijos nacionalinis parkas

Užduotis

Bene visas gyvenimas Žemaitijos nacionaliniame parke sukasi aplink Platelių ežerą. Tai giliausias, didžiausias ir bene gražiausias ežeras Žemaitijoje su salomis, pusiasaliais, įlankomis, apjuostas kalvų virtinėmis, miškais pasidabinęs. Giliausia ežero vieta net apie 48,5 m. Ežero vandenys skalauja 7 salas. Atlik testą ir sužinosi, kaip vadinasi šios 7 ežero salos.

Jei sunku – gali pasinaudoti greita pagalba!

 


? Greita pagalba


Kaip vadinasi didžiausia Platelių ežero sala, kurios pavadinimas kilęs nuo to, kad čia mėgdavę užklysti briedžiai?

Tai garsiausia Platelių ežero sala, kurioje XV a. stovėjo Lietuvos didikams priklausiusi pilis. Salą su Šventorkalniu, kuriame buvo senoji Platelių gyvenvietė, jungė beveik 300 m ilgio tiltas. Kaip vadinasi ši sala?

Kaip vadinasi trečia pagal dydį Platelių ežero sala, kurios pavadinimas kilęs iš pasakojimo, kad vienas ūkininkas vasaros metu į salą plukdydavęs veršius ganytis, o rudenį parsiplukdydavęs?

Tai viena iš Platelių ežero salų pietinėje ežero dalyje. Sala iškili, apaugusi senais ąžuolais, eglėmis, liepomis. Kadais ji buvo plika, neapaugusi medžiais, nuo to, manoma, ir kilo salos pavadinimas. Kaip vadinasi ši sala?

Pasakojama, kad senais laikais ubagai, grįždami namo iš Žemaičių Kalvarijos atlaidų, nubrisdavę į salą ir ten netrukdomi uliavodavę. Nuo to ir kilęs salos pavadinimas. Kaip vadinasi ši sala?

Kaip vadinasi viena iš mažiausių Platelių ežero salų pietinėje ežero dalyje?  Pasakojama, kad plateliškiai atveždavę ir paleisdavę į salą vištas su gaidžiais, kad šie nesikapstytų Platelių miestelyje. Taip pat manoma, kad šioje saloje buvo pagoniška alkvietė, kurioje aukodavo įvairius gyvūnus, tarp jų ir gaidžius.

Kaip vadinasi mažiausia ir jauniausia Platelių ežero sala, kurios pavadinimas kilęs nuo žemaitiško žodžio ,,šončius”, reiškiančio skardį?

Toma Vilė