Užduotis11-14
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Lengva
Sukurta
2020-05-21

Specialistas:

Rita Grinienė

Tema:

Paukščiai

Teritorija:

Žuvinto biosveros rezervatas

Užduotis

Meldinė nendrinukė – retas šlapynių gyventojas, mažas pelkių paukštis giesmininkas. Prieš šimtmetį šie paukšteliai buvo įprasti, nes buvo apstu jų namų – šlapynių. Paskui žmonės pradėjo jų namus keisti – arti, sausinti ir tokiu būdu išnyko beveik 95 % pasaulio populiacijos. Dabar gamtininkai, suvieniję jėgas su ūkininkais, bando šią skriaudą atitaisyti visoje Europoje.

Daugiausiai, gamtininkai stengiasi atkurti šių paukščių namus – kelia vandens lygį seniau buvusiose šlapynėse, jose kerta krūmus, šienauja nendres, nuolat prižiūri. Nepaisant šių pastangų įvairiose Europos šalyse, šiai rūšiai vis dar gresia visiškas išnykimas. Dėl to gamtininkai išbando vis naujas rūšies gelbėjimo priemones.

Vieną tokių naujoviškų priemonių šiai rūšiai pirmą kartą pasaulyje išbandė ir Lietuvos gamtininkai. Tai – jauniklių perkėlimas.

Pasirengęs sužinoti daugiau?

Pirmoji video pamoka

Pirmojoje video pamokoje susipažinsi su pačiu paukšteliu, įdomybėmis iš jo gyvenimo.

https://youtu.be/xxsmtm56Zqk

Antroji video pamoka

Antroje video pamokoje sužinosi apie įdomų būdą išsaugoti šį paukštį –  apie meldinių nendrinukių mažylių perkėlimą iš Baltarusijos į Lietuvą.

https://youtu.be/BgCV8pCHJ-Y

Pasitikrink žinias spręsdamas testą ir temines matematikos užduotis.


? Greita pagalba


Kur gyvena meldinė nendrinukė?

Kas retesnis – meldinė nendrinukė ar afrikinis dramblys?

Keliose pasaulio šalyse dar gyvena (savo vaikus veda) meldinės nendrinukės?

Kur žiemas leidžia meldinės nendrinukės?

Ką valgo meldinės nendrinukės?

Kokioje šalyse yra pelkė, kur gyvena daugiausiai meldinių nendrinukių pasaulyje?

Kokiu paros metu vyko meldinių nendrinukių pervežimas iš Baltarusijos į Lietuvą?

Ko turėjo išmokti meldinių nendrinukių jaunikliai?

Keli teisingi atsakymai

Kokios spalvos specialiu žiedu buvo sužieduotos perkeltos meldinės nendrinukės?

Ar meldinių nendrinukių perkėlimas buvo sėkmingas?

Kodėl meldinės nendrinukės nyksta?

Keli teisingi atsakymai

Ką vasarą veikia meldinių nendrinukių patelės?

Ką vasarą veikia meldinių nendrinukių patinėliai?

Kokie paukščiai gyvena kartu su meldine nendrinuke?

Keli teisingi atsakymai

Kiek skirtingų dydžių narvelių naudota perkėlimo metu?

Kokioje Lietuvos saugomoje teritorijoje buvo auginamos, o po to ir paleistos į laisvę perkeltos meldinės nendrinukės?

Pagal ką gamtininkai nusprendė, kad perkėlimas kaip gamtosaugos metodas sėkmingas? Pasirink pagrindinį sėkmės elementą.

Rita Grinienė