Užduotis11-14
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Vidutinė
Sukurta
2018-10-22

Specialistas:

Rita Grinienė

Tema:

Paukščiai

Teritorija:

Nepriskirta

Užduotis

Dažnas tarpusavyje painioja žuvėdras su kirais. O tu juos ar pažįsti?

Dvi pačios populiariausios kirų ir žuvėdrų rūšys – upinė žuvėdra ir rudagalvis kiras.

Žuvėdros ir kiro skiriamieji bruožai

Susipažink giliau leidinyje apie žuvėdrų ir kirų skirtumus.

Leidinys apie žuvėdras ir kirus

 


? Greita pagalba


Paskaityk leidinį apie žuvėdras ir kirus ir kai būsi pasirengęs, spausk „Pirmyn". Tada laikas pradės tiksėti.
Rita Grinienė