Užduotis11-14
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Sunki
Sukurta
2020-04-17

Specialistas:

Antanas Balvočius

Tema:

Kraštovaizdis

Teritorija:

Nepriskirta

Užduotis

Miško kvartalų numeriai

Lietuvoje kiekvienas miškas iškirstomas linijomis, tiesiais keliukais ar kitomis natūraliomis priemonėmis, pavyzdžiui – elektros perdavimo linijomis, grioviais ir kt. Miškas yra suskaidytas į maždaug 25-75 ha dažniausiai stačiakampius plotus, kurie vadinami kvartalais. Kvartalai kertami 4-6 m linijomis. Jei žiūrėtume miško žemėlapyje, tai pradedama daryti viršutiniame kairiajame jo kampe, o tai yra šiaurės vakarų miško dalis, žiūr. 1. pav. Iškirtus visą miško liniją rytų kryptimi, kertama nauja linija ir vėl iš vakarų pusės į rytus. Iškirtus visas miško linijas iš vakarų į rytus, kertamos linijos iš šiaurės į pietus, pradedant tuo pačiu šiaurės vakarų miško kampu.

Baigus kvartalinių linijų kirtimus, visi kvartalai sunumeruojami, pradedant miško šiaurės vakarų kampu (viršutiniu kairiu). Kvartalų numeriai surašomi kvartalinių linijų susikirtimuose sesančiuose specialiuose stulpeliuose arba pakabinamose ant medžių lentelėse. Dažniausiai šalia kvartalinių linijų susikirtimo taško yra išsidėstę keturi kvartalai. Todėl dažniausiai ant kvartalinių linijų susikirtimo stulpelio yra užrašyti keturi skaičiai. Du numeriai viršutinės kvartalų eilės ir du – apatinės eilės. Lengva susiorientuoti, jei stovėsime taip, kad už nugaros yra kvartalas su mažesniu kvartalo numeriu, pavyzdžiui, 4, o prieš mus yra kvartalas su didesniu numeriu, pavyzdžiui, 5, tai mes stovime veidu į rytus, kairėje pusėje yra šiaurė, dešinėje pietūs, o už nugaros vakarai. Orientavimosi miške literatūroje dažnai rašoma, kad jei susirasime kvartaliniame stulpelyje du mažiausius skaičius ir du didžiausius, tai abiejų mažesniųjų skaičių pusėje yra šiaurė, didesniųjų – pietūs. Jei stovėsime veidu į šiaurę, tai kairėje pusėje bus vakarai, dešinėje – rytai, o už nugaros – pietūs žr. 2. pav. Kadangi miškų kontūrai būna gana sudėtingų formų, realiame miške kvartalai būna įvairių dydžių. Linijose iš vakarų į rytus ir iš šiaurės į pietus būna skirtingas skaičius kvartalų ir ne visi jie stačiakampiai. Lietuvos valstybinė miškų tarnyba yra sudariusi Lietuvos miškų elektroninį žemėlapį, kuriame lengvai galime surasti ieškomo miško žemėlapį spragtelėję pelyte keletą kartų ties norima vietove. Pradėti naudotis žemėlapiu galima paspaudus čia (miškų žemėlapis).  3. pav. pateiktas Lietuvos miškų elektroninio žemėlapio fragmentas – šalia Šilutės esantis Lapynų miškas, pirmas miškas keliaujant link Klaipėdos. Spragsint pelyte ar spaudžiant + arba – kairiajame žemėlapio kampe, žemėlapis padidėja arba sumažėja, išryškėja miško kvartalai, numatomos kirtavietės ir kita informacija. Jei kokios nors informacijos (sluoksnio) žemėlapyje nepageidaujame, galime išjungti pasinaudojant žemėlapio dešinėje esančių įrankių eilute (žiūr. 4.pav.). Mes užduotyse nesinaudosime numatomų kirtaviečių, miško sklypų informacija, todėl šią informaciją galima išjungti. Labai naudingas elektroninio miškų žemėlapio įrankis yra atstumų, plotų ir kt. matavimų įrankis (žiūr. 4.pav.). Jei matuosite atstumą, įrankiu naudotis reikia taip – pelyte pasirinkus matavimo įrankį pasirenkame atstumų matavimą. Žemėlapyje pelyte spragtelime matavimo pradžios vietą, spragtelime posūkio vietas. Kelionės pabaigos vietą pelyte spragtelime du kartus. Šalia matavimo įrankių eilutės atsiras nueitas (ar planuojamas) atstumas, matuojamas plotas ar vietos koordinatės. Galime pakeisti matavimo vienetus, paspaudę mažą trikampėlį. 5. paveikslėlyje parodyta kaip buvo išmatuotas atstumas iki upelio – 2,59 km., einant miško kvartalinėmis linijomis.

 

 

 

 


? Greita pagalba ? Leisk gamtai skleistis ? Saugumas pirmiausia


Čia pateiktos miško kvartalinių linijų stulpelio nuotraukos, darytos iš dviejų skirtingų pusių. Einant kvartaline linija 8-9 (14-15), kiek daugiausiai miško kvartalų praeisite, kol pasieksite miško pakraštį? Įrašykite skaičių (žiūr. 3 pav. užduoties aprašyme)?

 
Jeigu eisite kvartaline linija 8-9 (14-15), pažymėkite kuria kryptimi judėsite) žiūr. 3 pav. užduoties aprašyme?

Valstybinės miškų tarnybos elektroniniame žemėlapyje suraskite Punios šilą. Pačiame Punios šilo centre yra 21-asis kvartalas. Naudodami elektroninio žemėlapio atstumų matavimo įrankį nustatykite, koks yra šio kvartalo vakarinės kraštinės ilgis 10 metrų tikslumu. Patarimas - tikslesni rezultatai gaunami, kai matuojama naudojant pakankamai išdidintą elektroninį žemėlapį. Įrašykite kilometrus ir vieną skaičių po kablelio, pavyzdžiui, 1,4.

Kaip dar vadinamas Miežlaukio miško 70-asis kvartalas, esantis Žemaitijos nacionaliniame parke šalia Platelių ežero? Pasinaudokite Valstybinės miškų tarnybos elektroniniu žemėlapiu. Pavadinimą sudaro du žodžiai. Pirmoji raidė didžioji.  
Grybautoja nutarė grybauti Lapynų miške šalia Šilutės žr. 3.pav. miško schemą iš  Miškų tarnybos elektroninio žemėlapio. Į mišką įėjo iš vakarų pusės ties kvartalais 8;14. Grybavo tris valandas, nepaisydama kvartalinių linijų ir kitų orientavimosi miške ženklų. Nutarusi grįžti į namus prisiminė paskutinę grybaujant matytą kvartalinę liniją ir nutarė ja eiti iki kvartalinių linijų stulpelio. Neužilgo pamatė kvartalinių linijų stulpelį su pažymėtais kvartalų numeriais 25;26;38;40, žr. paveiksliuką šiame klausime. Kadangi buvo įsiminusi, kad į mišką įėjo ties kvartalais 8;14, nutarė eiti kvartalų numerių mažėjimo kryptimi iki 8;14 kvartalų. Grįžimo iki automobilio (kvartalai 8;14) kelias pažymetas šio klausimo paveikslėlyje, kurį sudarė grybautoja sėkmingai grįžusi namo ir pasinaudojusi Miškų tarnybos elektroninio žemėlapio atstumų matavimo įrankiu,  Žiūrėdama į grįžimo schemos paveikslėlį grybautoja labai džiaugėsi, kad ties 23 kvartalu pasuko į dešinę, nes einant tiesiai, būtų reikėję pereiti patvinusį upelį. Užduotis: naudojantis Miškų tarnybos elektroninio žemėlapio atstumų matavimo įrankiu, atlikite grybautojos grįžimo kelio matavimą. Gautą rezultatą suapvalinus iki kilometrų, įrašykite atsakymo langelyje.
Pažiūrėkite paveikslą ir nustatykite, kiek Lapynų miško kvartalinių linijų stulpelių turėjo matyti grybautoja, grįždama prie automobilio?
Pažiūrėkite į klausimo šeštąjį paveikslėlį - grįžimo prie automobilio schemą ir pažymėkite, kuriomis pasaulio kryptimis ėjo grybautoja grįždama prie automobilio?
Einant į mišką rekomenduojama turėti, kompasą, miško žemėlapį su pažymėtomis kvartalinėmis linijomis, švilpuką, peiliuką, užrašų knygutę su pieštuku, degtukus, apsiaustą nuo lietaus, vandens, žibintuvėlį, rengtis ryškiais drabužiais. Tačiau svarbiausia vykstant į mišką, nepamiršti pasiimti gerai įkrauto mobiliojo telefono. Šiuolaikiniuose telefonuose yra begalė funkcijų, kurios gali padėti orientuotis erdvėje ar nustatyti žmogaus buvimo vietą, pvz., GPS ir Google Maps. Tačiau nereikia nusiminti, jei telefono modelis senesnis ar nepavyksta rasti kelio net naudojantis išmaniuoju telefonu. Nelaimės atveju visada galima skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112. Skambinant 112 pagalbos telefonu, rekomenduojama pasakyti, kuriame miško kvartale esate. Ši informacija, švilpuko garsas, lazdos stuksenimas į medžius, saugiai, nesukeliantis miško gaisro, sukurtas laužas, ryškūs rūbai labai palengvins jūsų paieškas pasiklydus. Svarbiausia nepanikuoti. Pažymėkite klaidingus atsakymus:  
Antanas Balvočius