Užduotis11-14
Gaunami ženkliukai
Sunkumo lygis
Vidutinė
Sukurta
2023-12-18

Specialistas:

Birutė Stukė

Tema:

Pelkės

Teritorija:

Nepriskirta

Užduotis

Šlapynė, šlapžemė – sausumos teritorija, kuri nuolat arba periodiškai būna persunkta drėgme. Šlapynės skirstomos į pelkes, užpelkėjusius miškus, maršas, viržynus, lankas.

Nuolatos užmirkę žemės paviršiaus plotai, kuriuos dengia storesnis nei 30 cm durpių sluoksnis, vadinami pelkėmis. Pelkės užima apie 6,4 % Lietuvos teritorijos.

Pelkės reguliuoja ežerų, upių ir gruntinių vandenų režimą, sudaro tinkamas sąlygas savitoms augalų rūšims augti ir paukščiams gyventi, sugeria aplinkos teršalus. Atsižvelgiant į mitybos sąlygas, paviršiaus išgaubtumą bei augaliją, skiriami trys pelkių tipai: žemapelkės, aukštapelkės ir tarpinės. Čia rasi užduotį „Nustatyk pelkės tipą

Durpojai – tai pelkių augalai. Jie yra prisitaikę augti nuolatinėje drėgmėje. Iš negyvų jų dalių formuojasi durpės. Lietuvos pelkėse auga, žydi ir uogas brandina nepaprasti, niekur kitur neaptinkami augalai. Vieni jų minta vabzdžiais, kiti – masina svaigiu kvapu, treti – traukia akį ryškiaspalviais žiedais. Čia rasi užduotį „Kas auga pelkėje

Pelkės – labai įdomi ir sudėtinga ekosistema, tad išspręsk kryžiažodį apie pelkes ir sužinosi įdomių faktų.


? Greita pagalba


Kryžiažodžio klausimai

  1. Tai šlapžemių kompleksas, visai netoliese Vilniaus ir esantis vienas didžiausių Lietuvoje. Teritorija nuolatos įmirkusi, ten vietomis telkšo balos, tyvuliuoja Papio ežeras, gyvena gausybė paukščių, auga ypatingi augalai. Tai Baltosios ...... šlapynė.
  2. Nors Baltosios Vokės pelkė yra viena didžiausių Lietuvoje, sovietmečiu ji buvo labai pažeista, nes čia buvo užsiimama vienos medžiagos kasyba, naudota Vilniaus miesto šildymui. Kokia tai medžiaga?
  3. Jei miškai vadinami žemės plaučiais, koks organas, dėl savo CO2 kaupimo savybių, yra pelkės?
  4. Dėl didelio šių augalų paplitimo džiūva pelkės. Tai aukšti, vandens telkinių pakrantėse ir pakraščiuose, šaltiniuotose ir pelkėtose vietose augantys. Jų šiaudai naudojami stogams dengti, tinka kurui, popieriui gaminti. Koks tai augalas?
  5. Pelkės vadinamos daugybe pavadinimų – raistas, šlapžemė, liūnas. Kokio dar vieno termino, apibūdinančio sausumos teritoriją, kuri nuolat arba periodiškai būna persunkta drėgme, čia trūksta?
  6. Pelkės pasižymi savybe kaupti augalų iš oro paimtą ir organiniais junginiais paverstą ..... dioksidą nevisiškai suskaidytose augalų liekanose – durpėse.
  7. Pelkėse gali sutikti pačių įdomiausių paukščių bei gyvūnų. Čia gyvena ir lietuviškasis drakoniukas – skiauterėtasis ......, kas?
  8. Pelkės, sugerdamos teršalus išvalo pro jas pratekantį vandenį, sugeria ir savyje „užrakina“ ...... efektą sukeliančias dujas. Apie kieno/kokį efektą kalbama?
  9. Šios uogos vadinamos pelkių uogomis. Tai raudonos, rūgščios, daug vitaminų ir mineralinių medžiagų turinčios uogos. Kokios tai uogos?
  10. Pelkės dovanoja uogas, mažina potvynių grėsmę, reguliuoja vandens nuotėkį. Čia taip pat auga įvairūs sveikatai naudingi augalai, kuriuos žmonės renka, džiovina ir vėliau naudoja sveikatinimui. Kaip vadinami šie augalai?

Kryžiažodis

1 5
3
7
6
9
10
8
4 2
Birutė Stukė